Formularz reklamacji WC Serwis

Państwa reklamacja zostanie rozpoznana niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia.
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Klauzula informacyjna RODO
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest WC Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-808) ul. Szybowa 2. Państwa dane wykorzystane są do celów rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator gromadzi dane podane w złożonym zgłoszeniu reklamacyjnym. Przysługują Państwu prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, wycofania zgody, zapomnienia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane, które Administrator przetwarza w celu rozpoznania reklamacji będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu, a także do czasu cofnięcia zgody na ich przechowywanie. Dane mogą zostać przekazane podmiotom realizującym proces obsługi zgłoszenia reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych winny być kierowane na adres e-mail Administratora: rodo@wcserwis.pl. Pełna polityka prywatności oraz klauzula informacyjna RODO znajdują się na stronie www.wcserwis.pl